Výhody nákupu u nás

Alkohol tester JETT-1100

Poradím Vám Martin Stoklasa
volejte 721 222 322
Napište mi dotaz

Alkohol tester určený pro rychlé měření alkoholu v dechu testované osoby, tento tester na alkohol je velmi přesný - 95% při hladině 0,02‰
- indikace měření alkohol testeru pomocí 3 barevných diod
- napájení alkohol testeru probíhá pomocí nabíjecí baterií, velmi přesně měření alkoholu v krvi

Dostupnost:
Skladem v eshopu
Výrobce:
JETT
Dodací lhůta:
1 den
Záruka:
2 roky
Počet ks:
Naše cena s DPH:
490 Kč 2 414 Kč
Naše cena bez DPH:
404,96 Kč bez DPH
Mohlo by se Vám hodit
Alkohol tester JETT6 Prestige

Alkohol tester JETT6 Prestige

1 590 Kč

Popis zboží

Alkohol tester

Alkohol tester JETT1100 je vysoce citlivý detektor alkoholu, speciálně užívaný pro rychlou kontrolu malého množství alkoholu v dechu řidiče.

Alkohol tester JETT1100 je testován a schválený Korea Research Institute of Standard & Science for Korean National Poice Department.

Tento alkohol tester je přesný, měří s přesností 95% při hladině alkoholu 0,02%.

JETT1100 je moderní elektronický přístroj pro orientační stanovení obsahu alkoholu v krvi na základě dechové zkoušky, který nalezne uplatnění zejména při kontrole schopnosti (vlastní či jiných osob) k řízení motorového vozidla, dodržování pracovní kázně apod. Jde o mikroelektronický analyzátor, zkonstruovaný k určení přítomnosti alkoholu v dechu testované osoby.

Tento model nezobrazuje na displeji hodnotu. Jako indikace alkoholu v krvi slouzi 3 led diody.
První ZERO se rozsvítí v případě, kdy je naměřena nula (jako platí v součastné době - nulová tolerance)
Druhá LOW se rozsvítí v pipadě, kdy je nameřena hodnota v rozsahu od 0 do 0,2‰
Třetí HIGH se rozsvítí v připadě, kdy je nameřena hodnota alkoholu v rozsahu od 0,2‰ až do 4‰

Tento alkohol tester se nepouživa ve svetě moc pro osobní použití. Používají ho zejména policisté, školy, úřady, továrny.

Hlavní předností tohoto přístroje je schopnost otestovat na stav alkoholu v krvi u více lidi v co nejkratším čase.

Pokud se rozsviti led dioda LOW nebo HIGH, již se používá alkohol tester elektrochemický nebo polovodičový s displejem, ktery doměří hladinu v krvi přesně.

Alkohol tester lze kalibrovat pro správné měření. Kalibrace je doporučena po 4 měsících, přičemž snímač lze použít na 3000 měření. Dalším kladem je ověřování množství vydechnutého vzduchu do přístroje. Pokud není vydechnuto dostatečné množství vzduchu do alkohol testeru, může být výsledek nepřesný. Celkový objem plic dospělého člověka je asi 6 litrů. Přístroj kontroluje, zda je vydechnuto minimálně 2 litry vzduchu.

Tento alkohol tester měří hladinu alkoholu v krvi od 0,2‰ až do 4‰ a to i ve vyšších hodnotách s přesností ± 0,2‰.

Výsledek měření se na displeji zobrazí vždy po 1 minutě, bezprostředně poté, co je vdechnutý vzduch analyzován přístrojem.

Nové měření můžete provádět po 2 - 4 sekundách po předcházejícím měření.

Tento alkohol tester by měl být používán pouze jako informativní pomůcka, protože se jedná pouze o nestanovené měřidlo.

Co by si každý, kdo kupuje alkohol testr měl určitě pročíst
Digitální alkohol testery:
Digitální alkohol testery, dechové detektory alkoholu, slouží na zjištění přítomnosti alkoholu a jeho množství v lidském organizmu.
Alkohol tester nalezne uplatnění zejména při kontrole schopnosti řízení motorového vozidla, dodržování kázně na pracovišti a podobně.
Alkohol tester je v podstatě měřící přístroj, který má v dané chvíli informovat, zda určitá osoba požila, či nepožila alkohol a v jakém množství (procenta, promile).

Měření zajišťuje citlivý polovodičový senzor - čidlo, jehož údaje jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány mikroprocesorem a na výstupní straně je pak displej, který ukáže konkrétní naměřenou hodnotu. Alkohol je vlastně obecný název zahrnující pod sebe skupinu několika látek. V dechu se zpravidla jedná o redukující těkavé látky, tedy i obsah ethanolu (alkoholu). Pomocí alkohol testerů lze poměrně spolehlivě testovat hladinu alkoholu v krvi.

Základní popis alkohol testerů – princip měření:

Alkohol tester, nebo-li také dechový analyzátor je v podstatě měřící přístroj, který má v dané chvíli informovat, zda určitá osoba požila, či nepožila alkohol a v jakém množství (procenta, promile). Velmi důležité je však dodržet postup při měření – měří se 15-30 minut po posledním požití alkoholického nápoje dle typu alkohol testeru a je velmi důležité 30 minut před měřením nejíst a nekouřit. Měření zajišťuje citlivý polovodičový senzor - čidlo, (jeho popis viz. dále) jehož údaje jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány mikroprocesorem a na výstupní straně je pak displej, který ukáže konkrétní naměřenou hodnotu. Některé alkohol testery můžou mít také paměť pro posledních několik měření, čí možnost propojení s počítačem.

Pro zajištění přesnosti alkohol testerů a také pro vyšší životnost senzorů je nutno provádět pravidelné čištění a kalibraci, což se doporučuje většinou po každých 500 měřeních (dle typu alkohol testeru).

Vlastní měření pak probíhá tak, že po uvedení alkohol testeru do provozu (po zapnutí přístroje) probíhá inicializace, kdy se nejprve doslova aktivuje senzor, který se musí zahřát na určitou teplotu pro to, aby byl schopen měřit. Je to z toho důvodu, že čidlo reaguje na obsah ethanolu (alkoholu) i jiných těkavých látek a právě po jeho zahřátí se stává také nejvíc citlivým a je schopen změřit s velkou přesností i velmi nepatrné množství přítomnosti těchto látek. Po zahřátí senzoru (asi 20 vteřin) je osoba vyzvána akustickým signálem přístroje k vlastnímu výdechu, který trvá několik vteřin kdy se nepřetržitě fouká a pokyn pro ukončení výdechu dá rovněž přístroj akusticky. Poté přístroj vyhodnotí koncentraci molekul ethanolu v dechu a přepočítá na promile či procenta - tato procedura může trvat další asi 3 vteřiny, poté se na displeji zobrazí číselný údaj.

Princip metody měření s polovodičovými senzory:

Jak již bylo řečeno pro to aby byl alkohol tester schopen změřit hodnoty musí být jeho senzor nejprve zahřátý na provozní teplotu, kdy začíná mít schopnost poskytovat údaje potřebné pro měření.

Popis senzoru: Jedná se o velmi citlivý plynový polovodič schopný identifikovat v dechu těkavé redukující látky, tedy i molekuly ethanolu - jeho výhoda je, že jeho závislost není ovlivněna okolní teplotou ani vlhkostí okolního vzduchu - další výhoda je, že jeho výsledky jsou jen stěží ovlivněny plyny jako jsou vodík a methan.

Vlastní popis metody měření: Po zapnutí přístroje je senzor zahříván přivedením napětí VH. Napětí Vc je předem stanovené a je výchozím napětím pro rezistor RL zapojeným v sérii s citlivým senzorem Rs, který v závislosti na přítomnosti těkavých mění svůj odpor. Na základě změny odporu tohoto senzoru dochází i ke změně výstupního napětí Vout. Toto napětí je klíčové pro další zpracování mikroprocesorem.

Kalibrace alkohol testerů:

Kalibrace alkohol testerů je důležitá k zajištění přesnosti měření, zejména dlouhodobá přesnost měření a vede rovněž k prodloužení životnosti senzoru. Odpadají totiž pozdější nákladnější opravy spojené s vadnými či málo citlivými čidly což je příčina toho, pokud alkohol tester není vůbec překalibrován. Kalibrace je proto dobré provádět po každém 500-700 měření. Některé modely informují uživatele o počtu provedených měření.

Princip kalibrace spočívá v nadefinování konkrétní přesné charakteristiky čidla (senzoru) a uložení těchto informací do paměti procesoru. V praxi to vypadá tak, že se definují tři hodnoty - 0 promile; 0,5 promile; 1 promile. Hodnoty 0,5 a 1 promile mají již zmíněné certifikované roztoky v uzavřených ampulích, ty se pomocí kalibračního přístroje ohřejí na předem stanovenou teplotu (v našem případě 34 stupňů Celsia což je hodnota, kdy člověk jehož tělesná teplota je asi 36 stupňů - ztráta dvou stupňů cesta od úst člověka k senzoru) Samostatný výdech do alkohol testeru provádí sám kalibrační přístroj a to v takzvaném SERVISNÍM REŽIMU ALKOHOL TESTERU pro kalibraci, kterého sám zákazník bez patřičného vybavení není schopen docílit!

První kalibrace se provádí již ve výrobě, další kalibrace tedy po každých 500-700 měřeních, přičemž životnost čidla je asi 3000 měření. Kalibrace se provádí tedy vlastně ke srovnávání informací charakteristiky čidla, která se může nepatrně odchýlit s přibývajícím počtem měřením. Po ukončení kalibrace se rovněž ukáže jaký je stav senzoru z hlediska životnosti, případně jestli je, není – li senzor poškozen.

Alkohol testery s polovodičovými senzory jsou levnější a snadněji dostupné. Tyto alkohol testery jsou používány jako nestanovená měřidla a nelze se na ně právně odvolávat. Slouží pouze jako orientační měřidla. Tato nestavená měřidla jsou klinicky ověřována a na jejich kalibraci dohlíží ústavní soudní lékařství.

Princip metody měření s elektrochemickými senzory:

Elektrochemické analyzátory jsou založeny na aplikaci elektrochemických senzorů. Předností těchto senzorů je vysoká citlivost a vynikající selektivita. S výjimkou analyzátoru kyslíku je tento typ analyzátorů určen k měření velmi nízkých koncentrací.

Většina těchto analyzátorů je postavena na IMS technologiích, které jsou konstruované na zjišťování toxických chemických látek. IMS detektory pracují na principu iontové pohyblivostní spektrometrie (IMS = Ion Mobility Spektrometrie), což je metoda založená na snímání spektra, které vznikne díky různé pohyblivosti iontů ve vícenásobném elektrickém poli. Vzorek měřeného plynu ve vzduchu je dopraven do ionizačního prostoru, kde je vystaven radiaci americia, které způsobí jeho ionizaci. Uvnitř elektrického pole se ionty pohybují směrem k anodě, popř. katodě charakteristickou rychlostí a jsou zaznamenány jako krátkodobé impulzy v rozsahu nanoampérů. Speciální software vyhodnotí tyto impulzy v závislosti na čase a amplitudě, přesně určí danou látku.

Alkohol testery s elektrochemickými senzory jsou mnohem dražší než senzory s polovodičovými senzory a hůře dostupné. Tyto alkohol testery jsou používány jako stanovená měřidla a lze se na ně právně odvolávat. Slouží pouze jako regulérní měřidla. Tyto měřidla se musí jedenkrát za rok nechat zrevidovat, což provádí přímo Český Metrologický Institut (ČMI). Alkohol testery s takovými senzory používají hlavně policie české republiky a velké firmy (např. ČSA, ČSAD, … ), které potřebují mít absolutní jistotu.

Diskuze


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.Heureka

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.

Novinky a slevy e-mailem

*  

Nepropásněte akční nabídky, slevy a žhavé novinky - přihlaste se k odběru novinek emailem a my vám dáme o všem důležitém včas vědět. Nebojte se, nejsme spammeři, posíláme zprávy s rozumem!Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookies

Nadpis obsah stránky